O MNIE

Jestem coachem specjalizującym się w trzech obszarach: career, work-life balance i life coachingu. Odkąd pamiętam interesują mnie ludzie – motywy ich działań, emocje i zachowania. Na bieżąco staram się więc poszerzać swoją wiedzę na ten temat. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku socjologia na Uniwersytecie Kardynała Stefa Wyszyńskiego i podyplomowe studia coachingu w Szkole Głównej Handlowej. Nie spoczywam na laurach, na bieżąco zaczytując się w literaturze z zakresu coachingu i psychologii, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii społecznej. Od kilku lat jestem także związana z branżą public relations i komunikacją. Na co dzień wykorzystuję swoje umiejętności do budowania wartościowych, trwałych i opartych na zaufaniu relacji. Wartości, którymi kieruję się w życiu to: postępowanie zgodne z samą sobą, uczciwość wobec siebie i innych, wiara w marzenia i ciągła praca nad sobą.

Dlaczego jestem coachem?

Umiem, a przede wszystkim lubię słuchać ludzi. Czasami, za pozornie błahymi słowami można odkryć niezwykle ciekawą historię…

Czym jest dla mnie coaching?

Coaching jest opartym na zaufaniu procesem rozwoju kompetencji, nad którymi chce pracować klient. Spotkania z coachem mają służyć zwiększeniu własnej świadomości, która pozwoli klientowi zaplanować, a następnie dokonać pożądanych zmian. Celem spotkań coachingowych nie jest doradztwo. Zadaniem coacha jest dostarczenie odpowiednich narzędzi, dzięki którym jego klient może samodzielnie opracować najlepsze dla siebie rozwiązania. Coaching nie jest także pochodną psychoterapii. W trakcie sesji poruszane są tematy związane z teraźniejszością i przyszłością. Proces coachingowy składa się z kilku spotkań (zwykle 5-8) w pewnych odstępach czasu (najczęściej co 2-3 tygodnie). Częstotliwość i długość całego procesu zależna jest jednak od indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Co można osiągnąć dzięki coachingowi?

  • wzrost samoświadomości i motywacji do działania
  • odkrycie swoich mocnych stron i kompetencji, które wcześniej były ukryte
  • pokonanie własnych barier i przekonań, które do tej pory ograniczały klienta
  • uporządkowanie priorytetów, określenie celów
  • poprawa jakości relacji w życiu prywatnym i zawodowym
  • odnalezienie właściwej ścieżki (zawodowej, prywatnej)